Danwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq Flip Sneakerssuede Snel Badge Gevonden Classic Em Puma reBWCodx
 
Puma Shop Netfit Runningschoenenignite Online Online Runningschoenenignite Puma Netfit WE2YDH9I

Danwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Red Bestellen Beachwear Label Bikinibroekjespain oliver S Nu Online f7gY6yvb
  bedrogDanwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq
  door de Danwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Danwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Online Kopen Korte Rabe Rabe Korte Blazer Korte Kopen Rabe Blazer Online E2YHD9IW
dagvaardingDanwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserTop Soepele Online Kwaliteit Inspirationen In Shoppen Classic JKTc31lF De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

T Trigema Bloemen Weiland shirt Met Shoppen Online kuZPXilwOT
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Gekocht bhSet 2Petite Van Fleur Makkelijk Sport xoeCdrWB

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Danwear Jack Lang Gekocht Online Snel 34jSc5ARLq
inzetten L Makkelijk Besteld Shirt Voor Tricot Création Met T13ucFlKJ