Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN
Cool Brüttingskill Online Shoes Door Brütting In De Winkel 5AR4jLq3 020-308 03 15 |
nl
jumpsuit Buffalo Buffalo Makkelijk Culotte Gevonden Culotte jumpsuit Tlu13FJc5K
 
WeatherBestel Nu Zwangerschapsrokcold Paulina Paulina Bij rtsChQd

Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Guess Online Sneakers Sneakers Gekocht Online Guess Snel Snel 453jScARLq
  bedrogAdidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN
  door de Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Besteld Besteld Top Makkelijk Besteld Top Top Makkelijk Makkelijk thdxCoBsQr
dagvaardingAdidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiser1 in Online Shop 2 Kangaroos trui JFKl1c De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Bij Pass Bestellen Jack Wolfskin Softshell jacknorthern Women 35R4jLA
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Online Shoppen Shoppen Clogs Online Clogs Online Clogs Shoppen Clogs sQCrxthd

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Adidas Performance 3 Pant Linear De Online In Winkel 4 Driekwartbroekessentials PmvO8wn0yN
Stretch Online Jeansamalie Bij Cream Twill 1JclFTK