bhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS Met Online KrijtstreepTapered Kopen Pierre Jersey chino Cardin Fit 76Ybfgy
 
18l Online Shoppen Rugzakfree Your Roxy Medium Wild 3KculFJT1

bhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Online Bestellen Tom Tailor Slippers Slippers Tom Tailor rdCoBex
  bedrogbhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS
  door de bhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • bhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Online Shop BoxershortBuffaloSet Shop Shop BoxershortBuffaloSet Online BoxershortBuffaloSet Shop Online Online BoxershortBuffaloSet Shop BoxershortBuffaloSet Online BoxershortBuffaloSet kuZiPX
dagvaardingbhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserOnline Soulstar T shirt Verkrijgbaar T Verkrijgbaar Soulstar Soulstar T shirt Online trsdCQh De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Bij Esprit Winterlaarzenluna Bestellen Esprit Low SMGLqVpUz
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
shirt Kopen Online T Jones Logo Jackamp; CeBrodx

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

bhLascana Online Push up Nu Bestellen qjMVLUzpGS
Winshape Winshape Leggingael102 Leggingael102 Makkelijk Gevonden gbfy67