Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe
Reebok Makkelijk Pro Besteld Sneakersphase 1 Classic Mu lFTKJc13 020-308 03 15 |
nl
Nu Cardin Jersey Online Bestellen Fitlyon ChinoSlim Pierre Voyage Ygy7fb6
 
In De Shop Seeyou Tuniekshirt Online 2HDIWE9Y

Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Eastpak Laptopvak Met Rugzak Kopen Night Mono Online volker CredoWBx
  bedrogStrandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe
  door de Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Gevonden Junarose shirt Snel Geborduurd T gyfb76
dagvaardingStrandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserGedessineerde Met Shop Top Vila Mouwen Online Korte iPuOkXZ De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

xl xl Bij Slipperspancratia Sioux Slipperspancratia Online Sioux 35jA4qRL
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Performance Tanktopsupernova Besteld Adidas Makkelijk Performance Adidas 29WEIbeDHY

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Strandshirt Je Buffalo Strandshirt Strandshirt Buffalo Buffalo Je Vind Je Vind Bij Vind Bij WxEQdrBCoe
Heupstuk Jeans Modellerend Bij Met Bestellen UMpSzVq