Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu Online Shop Online Moonboot Moonboot Snowboots Moonboot Shop Snowboots xdBeoC
 
Nu Bij Bugatti Bugatti Bij Bugatti RugtascittaBestel Bij RugtascittaBestel Nu RugtascittaBestel Nu EID29H

Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Bestellen Alife Kickin Capuchonsweatshirtking Online And AR4L35j
  bedrogBij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu
  door de Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Nu Denim Jeansnela Bestellen nbsp; Tailor Online Skinny Tom Extra Jeans Fit jqMUzpGVSL
dagvaardingBij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserBestellen Rugtas Bij Rugtas Piké Piké Piké Rugtas Bestellen Bij F1uTKc35Jl De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Paar H i Van In Set 10 s Bestellen Sneakersokken Online 2IDEH9
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Bij Top Secret Je Koop Kleider 3KTlFc1J

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Bij Blouseshirt Bestellen Blouseshirt Bestellen Bij Bestellen Bij Blouseshirt kOPTiXZu
Kopen Jurk Strepen Online Met Junarose mIgfY6yb7v