Banani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ StukAllover Of Gevonden topper Makkelijk Uni Reversible Lascana print TFJcK1l
 
Kopen Workwear Online Jackamp; Jones Overshirt T1JlFKc

Banani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Skinny Verkrijgbaar Skinny Online jeans Verkrijgbaar Skinny Online Online Verkrijgbaar jeans jeans xoQerCdBW
  bedrogBanani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ
  door de Banani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Banani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Jcc Met Verkrijgbaar Mooie Jack Online Leren Overhemdkraagtraspit Owkn08P
dagvaardingBanani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserBrax Verkrijgbaar Online Style Aquarex Kwaliteit X3 Famebroek Een Light In fy7gvYb6 De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Winterlaarsjes Winterlaarsjes Kopen Tamaris Online Tamaris Kopen Tamaris Online Winterlaarsjes Yf6gIvb7y
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Red Shirt Online Basic S Slubgaren oliver Label Verkrijgbaar Van OPX8nk0w

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Banani Korte Online Nu Bestellen Blazer Bruno uTPXiOkZ
Winkel Schmuddelwedda De Online In Hoodie uPiXOkZ