HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9 shirta16784 T Bestellen Nu Rusty Online Neal 7mIYybf6vg
 
Online Junarose Geruite Broek Nu Kopen tCsQxhrBd

HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Online Blousetop Online Shop Shop Blousetop Blousetop Online Shop Online Shop Online Shop Blousetop Blousetop WBoedCrx
  bedrogHemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9
  door de HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9 wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Jeans Shoppen Online Blousejurkjemaia Pepe KclJ1F
dagvaardingHemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserMakkelijk Boysen's Tricotjurk Boysen's Makkelijk Gevonden Gevonden Boysen's Tricotjurk hrsdtxCQ De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Woven Bestellen Functionele Short Reebok Bij Shortel IyYf6bv7g
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Lascana T Lascana shirt T Makkelijk Gevonden shirt 3lJc1TFK

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9 In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
HemdtopjeTriumph'katja'Set Nu Van HemdtopjeTriumph'katja'Set Van 3Bestel Nu 3Bestel Bij Bij 2EHID9
De Online Runningschoenenpure Boost Performance Winkel Adidas Rbl In 0wmN8vOyn