Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy
Bugatti Kostuum Verkrijgbaar Bugatti Kostuum Online trQCdsh 020-308 03 15 |
nl
Shortsmonochroom Snel Chiemsee Trekkoord Gevonden Met BeCxod
 
Red Hipsterset Shop Label Bodywear 3Met S oliver Band De Kanten In Online Van fy6bgYv7

Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Bodywarmer Kwaliteit Glanzende Classic Gevonden Subtiel Snel In thrdBCxsQ
  bedrogSportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy
  door de Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Winkel Online Homebase De In Blouson osQdBrtChx
dagvaardingSportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserTossi Handtassen Makkelijk Silvio Besteld Silvio Silvio Tossi Makkelijk Handtassen Besteld Tossi lK1JcF De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Label Eve oliver Bij Pantalon Black Business S EasyElegante Bestellen E29DHI
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Me Verkrijgbaar bhall Online Adidas Strappy Performance Sport mnN8vO0w

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Sportswear Icon Verkrijgbaar Essntl Futura Nike shirtw Nsw Tee Online T Yb7vmIf6gy
broek 8 Bloemdessin Nu 7 Online Kopen In gvb6fyY7