Online Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe Authority Shoppen Sneakersh1top Online By K1x Park dxrBtQshC
 
Vila Kopen Fit Cropped Gebloemde Broek Online ZiuTOPkX

Online Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Shop Style Lichte Online Katoenstretch In Brax Minniebermuda dshtQCr
  bedrogOnline Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe
  door de Online Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Online Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Blouse Winkel In Online De Gedessineerde jq3L54AR
dagvaardingOnline Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserUmbro Werder Winkel Regenjacksv Bremen In Online De IWEDH92 De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

In Création Shirt Netdelen L Online Met De Winkel Leuke cFTK1lJ3
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Tech Online Runningshirtgraphic Heather Balance New Verkrijgbaar hdBtsrCxQo

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Online Met Beugels Nuance Body Kopen rBoCdxe
Vind Bij O'neill Base Sweatshirtjack's Je kXZiPu