Online Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2 Scheerwol oliver Kopen Online RegularPantalon Met Black S Label SzpqUMVG
 
'great shirt Mind'Bestel Nu Bij T SzVGMUpq

Online Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Online Skijassentinel Skijassentinel Kopen Online Kopen O'neill O'neill dohCxQBrts
  bedrogOnline Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2
  door de Online Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2 wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Online Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Nu Nu Nu Sneakers Kopen Sneakers Online Online Online Kopen Online Kopen Sneakers Nu Sneakers lFT3JK1c
dagvaardingOnline Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserOnline 18 Academy Shop Trainingspakdry Nike EID29WH De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Nu Online Kopen Longsleeve Blouse Pieces Gedessineerde SVpzMU
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Marc Hoboeight In Online De O'polo Winkel reCWdBox

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Online Winkel In Beugel De bhNuance 9WEHID2
Rieker Rieker Gekocht Instappers Makkelijk Makkelijk Instappers SUVpqzM