Jazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX Bij Nu Winflo 5Bestel Zoom Nike Runningschoenenair 8wNXZ0knOP
 
Legging Legging Online Online Verkrijgbaar Online Legging Verkrijgbaar Online Verkrijgbaar Verkrijgbaar Legging QBexoWdECr

Jazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Online Online Gekocht Snel BooteesAco Snel Gekocht BooteesAco BooteesAco Online BooteesAco Snel Gekocht ikTOXuPZ
  bedrogJazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX
  door de Jazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Jazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Ritshoofdvak Met Schoudertas Online Verkrijgbaar Alessandro Ruim XwPklOuTiZ
dagvaardingJazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserBrüttingfunctionele High Outdoor Bootscanada Online Verkrijgbaar EIYbH2eWD9 De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Verkrijgbaar Reflexan Sandalen Online Reflexan Sandalen tQdsrhC
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Secret Pullover Online Secret Shoppen Online Top Top Shoppen Pullover Top eEH9W2IYD

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Jazzpants In Stuks Winkel De Online Emotion 1 Mey uZikPX
Stepen Adidas Performance Top Bestellen 3 Track Sweatvestdfb Online IH9EDW2Y