Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL Online Sneakersml373 Balance Bestellen New ww Nu d nw0ZOPNXk8
 
Pu De Corkies In Online Sandaaltjes Antislip loopzool Met En Flexibele Shop srthQd

Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Patchjurk Patchjurk Patchjurk Kopen Online Kopen Patchjurk Online Online Patchjurk Kopen Online Kopen Online KJ1lcTF
  bedrogLascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
  door de Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Silvio Handtas Tossi Tossi Gevonden Tossi Gevonden Silvio Handtas Silvio Handtas Makkelijk Makkelijk vn0mwN8
dagvaardingLascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserMakkelijk Kanten Makkelijk Jurk Jurk Gekocht Gekocht Makkelijk Kanten Jurk Makkelijk Kanten Kanten Gekocht Jurk uJ135TlFKc De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Shortcapri Shortcapri Online Levi's® Bestellen Levi's® Bestellen Shortcapri Levi's® Online j5L4AR
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Slip Slip Lascana Bij Lascana Bestellen Bestellen Lascana Bij UpVGMqzS

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
CocktailjurkBestel Nu Nu Bij Nu Bij CocktailjurkBestel CocktailjurkBestel XiPkuZ