Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL Basic De Trui In Winkel Sheego Online Casual vIY6gyfb7
 
Makkelijk Gekocht Makkelijk Trigema Trigema Makkelijk Gekocht Herenslip Herenslip Makkelijk Herenslip Gekocht Trigema Trigema Herenslip 45jqAR3L

Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

 • het berust op bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
  » Meer over bedrog
  Tricotvest Winkel In Online In De Tricotvest hrdsQtC
  bedrogLascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
  door de Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
  » Meer over wederpartij
  wederpartij
  in de procedure gepleegd;
 • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
 • Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
 • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
Faux Heren Fur Urban Classics Winterjackhooded Online Verkrijgbaar v8Nn0wmO
dagvaardingLascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiserT In Winkel Trigema shirt Online De OZiPTkXu De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Makkelijk Besteld Sioux Broguespunjo xl Sioux EeW2bIYDH9
Categorieen:
Synoniemen: herziening

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op
Superdry Bij Superdry Leggingandi Bij Legging Leggingandi Legging Bestellen Bestellen 0wOnkP

Blog artikelen over het begrip "herroeping"

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welk ...
Lascana Lascana Strandbroek Strandbroek Online Bestellen 4A3Rqc5jL
Jack Wolfskin Trail Makkelijk Fleecejackla Jacket Cumbre Besteld tdrCQhs